Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

CƠ CẤU TỔ CHỨC

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THÔNG BÁO

            Thực hiện nghị quyết của Đại hội Hội công chứng viên Thành phố Hà nội ngày 25/06/2022, ngày 01/08/2022 các thành viên Ban chấp hành hội Công chứng viên thành  phố Hà nội khóa III (nhiệm kỳ 2022 – 2025) đã tiến hành nhóm họp để bầu các chức danh lãnh đạo trong Ban chấp hành Hội công chứng viên Thành phố Hà Nội cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

            Căn cứ kết quả cuộc họp nêu trên, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các chức danh cũng như thành viên các tiểu ban trong Ban chấp hành Hội công chứng viên Thành phố Hà Nội khóa IV ( nhiệm kỳ 2022 – 2025). Cụ thể như sau:

 1. Danh sách Ban thường vụ:

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại và địa chỉ email

1

Tuấn Đạo Thanh

Chủ tịch

0913204191 dailungtonvai@yahoo.com

 

2

Nguyễn Chí Thiện

 Phó chủ tịch

0913542414

Chithien.nguyen64@gmail.com

3

Phạm Quang Hưng

Phó chủ tịch

 0933554262

hung@congchungviet.com.vn

 

4

Nguyễn Thị Hằng Nga

Phó chủ tịch

0985426608

Ngacc10@gmail.com

 

5

 Nguyễn Hồng Quang

Phó chủ tịch

0983106086

congchungtwliem@gmail.com

 

 

 1.  Danh sách các tiểu ban thuộc Ban chấp hành:
 1. Văn phòng Hội và Tiểu ban thư ký:

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại và địa chỉ email

  1

  Tuấn Đạo Thanh

  Chủ tịch

  ( Trưởng ban)

  0913204191

  dailungtonvai@yahoo.com

   

  2

  Nguyễn Địch Minh

  Thành viên

  0906076611

  congchunglongbiehanoi@gmail.com

   

  3

  Nguyễn Xuân Vinh

  Thành Viên

  0913307486 congchungnguyenvinh@gmail.com

   

  4

  Nguyễn Văn Sớm

  Thành viên

  0934566894 congchungbinhminh6688@gmail.com

   

 2. Tiểu ban công tác Hội viên:

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại và địa chỉ email

  1

  Phạm Quang Hưng

  Phó chủ tịch

   0933554262

  hung@congchungviet.com.vn

   

  2

  Phạm Hữu Hùng

  Thành viên

  0912255597

  Hungcc9@gmail.com

   

  3

   Nguyễn Hồng Luyện

  Thành viên

  0906686888

  Luyenlshn1971@gmail.com

   

  4

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Thành viên

  0985362281

   honghanhcctt@gmail.com

   

   5

  Nguyễn Như Dưỡng

  Thành viên

  0916885567

  congchungnhuduong@gmail.com

   

 3. Tiểu ban chuyên môn:

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại và địa chỉ email

  1

  Nguyễn Chí Thiện

  Phó Chủ tịch

  ( Trưởng ban)

  0913542414 

  Chithien.nguyen64@gmail.com

  2

  Nguyễn Thị Lan Hương

  Thành viên

  0986079669

  nguyenhuongcongchung@gmail.com

  3

  Trần Thái Bình

  Thành viên

  0904160890

  tranbinhcc277@gmail.com

   

  4

  Tuấn Đạo Thanh

  Thành viên

  0913204191

  dailungtonvai@yahoo.com

   

 1. Tiểu ban tài chính:

  STT

  Họ và tên

  Chức danh

  Số điện thoại và địa chỉ email

  1

  Nguyễn Thị Hằng Nga

  Phó chủ tịch

  0985426608

  Ngacc10@gmail.com

   

  2

  Trần Quang Thiều

  Thành viên

  0912553363

   

  3

   Nguyễn Hồng Quang

  Thành viên

  0983106086

  congchungtwliem@gmail.com

   

 2.  Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng khen thưởng,kỷ luật của Hội công chứng viên thành phố Hà Nội.

            Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả hội viên đã tín nhiệm bầu chúng tôi vào Ban chấp hành Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội lần thứ III ( nhiệm kỳ 2022 – 2025) và mong sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ phía các hội viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

 

         Trân trọng!

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu

 

Hà nội, ngày 16 tháng 08 năm 2022

T/M BCH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TP HÀ NỘI

                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

     Tuấn Đạo Thanh

Thông báo mới

 • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
 • Phải 2
 • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

 • Phai 2 1
 • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.