ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HỘI VIÊN

Chào mừng bạn đến với Hội công chứng viên TP. Hà Nội,...

..........

Đăng ký tham gia: Sau khi nghiên cứu quy chế của Hội công chứng viên TP. Hà Nội và các nội dung bên trên, các thành viên cung cấp thông tin vào biểu mẫu dưới đây:

Ghi chú: (*) là thông tin cần điền
Họ và tên đệm (*)
Tên (*)
Ngày/tháng/năm sinh (*)
Địa chỉ (*)
Di động (*)
Tên công ty (*)
Chức danh (*)
Email của bạn (*)
Ảnh đại diện
Mã bảo mật (*)
 
024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.