Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

DANH SÁCH CÔNG CHỨNG VIÊN HÀNH NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Cập nhật đến ngày 31/7/2020)

TT/TCHN/CCV Họ và tên Năm sinh Tên tổ chức hành nghề Ghi chú
1 2 3 4 5
1 1 Nguyễn Thanh Tú 1960 Văn phòng công chứng Nguyễn Tú  
2 Khúc Mạnh Cường 1979 "  
3 Trần Mạnh Hà 1977 "  
4 Trần Việt Tiệp 1984 "  
5 Phạm Hải Đăng 1985 "  
6 Đỗ Toàn Trung 1988 "  
7 Đỗ Thu Trang 1986 "  
2 8 Nguyễn Đức Tú 1977 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm  
9 Nguyễn Hoài Nam 1969 "  
10 Phạm Thị Tuyết Trinh 1969 "  
11 Đỗ Tràng Cự 1951 "  
12 Cung Thanh Phong 1978 "  
13 Lê Đức Tiệp 1987 "  
14 Nguyễn Đức Lượng 1985 "  
15 Phí Thị Hiền 1976 "  
16 Phạm Minh Đức 1984 "  
3 17 Nguyễn Bá Dũng 1979 Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng  
18 Mạc Văn Dũng 1978 "  
19 Phạm Thị Thảo 1979 "  
20 Phạm Đức Chung 1952 "  
21 Nguyễn Tiến Vinh 1960 "  
4 22 Tạ Dương 1970 Văn phòng công chứng Phước Đức  
23 Trần Thị Bích 1987 "  
24 Quách Thị Thùy Dương 1977 "  
5 25 Trần Ngọc Nga 1952 Văn phòng công chứng An Nhất Nam  
26 Hoàng Thu Minh 1987 "  
27 Tô Thị Ngọc Khuyên 1985 "  
28 Nguyễn Hồng Nhung 1987 "  
6 29 Phạm Đức Trường 1950 Văn phòng công chứng Phạm Đức Trường  
30 Lê Văn Quý 1979 "  
7 31 Nguyễn Thanh Hương 1965 Văn phòng công chứng Tạ Hiền  
32 Tạ Thị Thuý Hiền 1976 "  
33 Vũ Huy Du   "  
34 Phạm Minh Hải 1988 "  
8 35 Nguyễn Thị Hồng Vân 1962 Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Vân  
36 Lê Văn Đỗ   "  
9 37 Trần Quốc Khánh 1975 Văn phòng công chứng Lạc Việt  
38 Đinh Quang Huy 1974 "  
39 Bùi Huy Cường 1959 "  
40 Lê Phú Hà 1970 "  
41 Trần Duy Khánh 1976 "  
42 Hà Văn Chiến 1983 "  
43 Nguyễn Thị Xuân 1976 "  
44 Đỗ Trung Hiếu 1974 "  
45 Nguyễn Minh Khánh 1980 "  
46 Phạm Thị Thu Hà 1985 "  
47 Nguyễn Tuấn Khanh 1983 "  
48 Nguyễn Thị Thu Hương 1986 "  
49 Phạm Giang Thanh 1983 "  
50 Nguyễn Thị Huế 1985 "  
51 Nguyễn Minh Trang 1986 "  
52 Trần Thị Oanh 1982 "  
10 53 Trần Thị Thúy Hằng 1982 Văn phòng công chứng Trần Hằng  
54 Nguyễn Đăng Đính 1948 "  
55 Phạm Minh Đức 1984 "  
56 Ngô Sỹ Giang 1958 "  
11 57 Nguyễn Mạnh Dũng 1974 Văn phòng công chứng Vạn Xuân  
58 Giản Viết Đường 1950 "  
59 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1980 "  
60 Nguyễn Xuân Cương 1956 "  
61 Hoàng Tuyết Giang 1975 "  
62 Trần Thị Kim Khánh 1963 "  
63 Hà Đình Hiệu 1985 "  
12 64 Nguyễn Văn Thu 1955 Văn phòng công chứng Trần Toản  
65 Trần Văn Toản 1970 "  
66 Hoàng Thị Bích Diệp 1962 "  
13 67 Nguyễn Thị Thiện 1953 Văn phòng công chứng Lê Dung  
68 Nguyễn Trung Kiên 1964 "  
69 Lê Thị Thùy Dung 1986 "  
14 70 Nguyễn Tuấn Ngọc 1972 Văn phòng công chứng Phạm Nguyễn  
71 Phạm Đình Thắng 1956 "  
15 72 Vương Trọng Thế 1955 Văn phòng công chứng Hoàng Cầu  
73 Phạm Huy Đản 1944 "  
74 Lê Phú Thịnh 1976 "  
16 75 Phạm Thu Hằng 1974 Văn phòng công chứng Phạm Thu Hằng  
76 Vũ Hoài Linh 1978 "  
77 Nguyễn Hương Giang 1986 "  
78 Trần Thị Thúy  1989 "  
79 Nguyễn Thái Hà 1986 "  
80 Võ Thu Hằng 1989 "  
17 81 Nguyễn Việt Cường 1947 Văn phòng công chứng Thái Hà   
82 Nguyễn Trung Tín 1953 "  
83 Vũ Quốc Hùng 1975 "  
84 Đỗ Thị Chinh 1976 "  
85 Nguyễn Thị Hải 1978 "  
18 86 Lê Thị Danh 1966 Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh  
87 Nguyễn Thị Kim Thoa 1957 "  
88 Trần Vũ Bình 1976 "  
19 89 Nguyễn Thị Mai 1954 Văn phòng công chứng Hồng Hà  
90 Nguyễn Trọng Cường 1974 "  
91 Nguyễn Việt Phương 1975 "  
92 Đặng Văn Quỳnh 1983 "  
93 Phạm Thị Minh Hảo 1974 "  
94 Nguyễn Hồng Hải 1972 "  
95 Nguyễn Thanh Thúy 1987 "  
20 96 Nguyễn Thị Huệ 1966 Văn phòng công chứng Nguyễn Huệ  
97 Nguyễn Thị Thủy 1960 "  
21 98 Đặng Mạnh Tiến 1961 Phòng công chứng số 4  
99 Võ Đình Nho 1962 "  
100 Nguyễn Thị Kiều 1970 "  
101 Tô Phương Hà 1978 "  
102 Trần Hồng Thắng 1976 "  
103 Lê Thị Thanh Nhã 1980 "  
104 Nguyễn Quang Minh 1978 "  
105 Phan Quốc Việt 1978 "  
22 106 Đào Nguyên Khải 1973 Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp  
107 Bùi Văn Kiên 1980 "  
108 Nguyễn Văn Bằng 1987 "  
109 Đoàn Thị Lý 1976 "  
23 110 Đỗ Thị Lý 1989 Văn phòng công chứng Đông Đô  
111 Nguyễn Thị Thảo 1984 "  
112 Phạm Bá Tuyên 1945 "  
24 113 Nguyễn Thị Thảo 1973 Văn phòng công chứng Hà Đông  
114 Đặng Minh Tuyển  1976 "  
115 Lương Thị Bích Huệ 1976 "  
116 Nguyễn Đức Tuấn 1977 "  
117 Đào Thị Mai 1969 "  
118 Lê Thị Hằng 1986 "  
25 119 Trần Văn Hải 1975 Văn phòng công chứng Thanh Xuân  
120 Nguyễn Chính Hải 1973 "  
121 Đặng Thị Ngọc Anh 1986 "  
122 Hoàng Thúy Hiền 1975 "  
123 Nguyễn Thị Thanh Hương 1964 "  
26 124 Chu Cảnh Hưng 1954 Văn phòng công chứng Đoàn Ngà  
125 Đoàn Ngà 1945 "  
27 126 Bùi Hữu Phơn 1952 Văn phòng công chứng Bùi Phơn  
127 Nguyễn Thu Hiền 1989 "  
28 128 Vũ Việt Hoàn 1972 Phòng công chứng số 3  
129 Đặng Trung Kiên 1981 "  
130 Nguyễn Thị Minh Tâm 1968 "  
131 Huỳnh Phương Liên 1974 "  
132 Nguyễn Thị Mai Lan 1977 "  
133 Nguyễn Anh Sơn 1976 "  
134 Đỗ Thu Lan 1975 "  
135 Nguyễn Thị Thu Hường 1975 "  
136 Đặng Thị Thùy Dương 1978 "  
137 Lương Thị Quỳnh 1980 "  
138 Đỗ Thị Vĩnh Hà 1981 "  
139 Nguyễn Thị Ngọc Tú 1975 "  
140 Nguyễn Thùy Linh 1980 "  
141 Phạm Thị Hoài 1979 "  
29 142 Phạm Quang Hưng 1973 Văn phòng công chứng Việt  
143 Phạm Thị Xuyến   "  
144 Đào Thị Thuận 1986 "  
145 Trần Văn Chỉnh 1970 "  
146 Nguyễn Minh Vương 1988 "  
30 147 Nguyễn Thu Hà 1978 Văn phòng công chứng Hà Nội  
148 Nguyễn Kim Xuyên 1969 "  
149 Đặng Thị Ngọc 1959 "  
150 Trần Thị Hường 1988 "  
31 151 Lê Mạnh Hùng 1971 Văn phòng công chứng Hà Thành  
152 Nguyễn Hoài Thanh 1979 "  
153 Bùi Yên Phong 1973 "  
32 154 Nguyễn Đức Thịnh 1979 Văn phòng công chứng Nguyễn Đức Thịnh  
155 Nguyễn Quang Phấn 1951 "  
156 Nguyễn Văn Phong 1986 "  
157 Đỗ Phương Mai 1963 "  
158 Nguyễn Việt Thắng 1979 "  
159 Dương Đình Vinh 1978 "  
33 160 Nguyễn Anh Khôi 1981 Văn phòng công chứng Nguyễn Khôi  
161 Phùng Tuấn Anh 1981 "  
162 Nghiêm Thị Lan Anh 1977 "  
163 Nguyễn Xuân Mạnh 1981 "  
164 Phạm Thị Hường 1982 "  
165 Nguyễn Thị Thùy Dung 1984 "  
34 166 Vi Thị Hồng Hạnh 1960 Văn phòng công chứng Cầu Giấy  
167 Nguyễn Thị Duyên 1985 "  
168 Tô Thị Thu Hương 1986 "  
35 169 Đoàn Thị Lý 1964 Văn phòng công chứng A9  
170 Phạm Văn Đắc 1984 "  
171 Thiều Thị Liên   "  
172 Đỗ Thị Hiếu Bình   "  
173 Đặng Khánh Diệu Linh   "  
36 174 Nguyễn Chí Hiếu 1983 Văn phòng công chứng Phùng Quân  
175 Phùng Đình Quân 1986 "  
176 Vũ Huy Thành 1987 "  
177 Nguyễn Thị Hiền 1977 "  
178 Trần Quốc Khánh 1971 "  
179 Trần Minh Tâm 1989 "  
37 180 Nguyễn Văn Hùng 1966 Văn phòng công chứng Nguyễn Hùng  
181 Chu Bích Hợp 1978 "  
182 Nguyễn Minh Huấn 1959    
38 183 Phạm Văn Thiện 1975  Văn phòng công chứng Phạm Thiện  
184 Nguyễn Tiến Dũng 1976 "  
185 Trần Hưng Tôn 1969 "  
186 Hoàng Văn Hùng 1985 "  
39 187 Nguyễn Đức Toàn 1963 Văn phòng công chứng Nguyễn Toàn  
188 Phan Thị Hường 1977 "  
189 Nguyễn Vàng Anh 1969 "  
190 Dương Đăng Tới 1986 "  
191 Nguyễn Thị Thu Hường 1984 "  
40 192 Lê Thị Thu Hòa 1980 Văn phòng công chứng Lê Hòa  
193 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1958 "  
194 Nguyễn Hồng Mừng 1991 "  
41 195 Tuấn Đạo Thanh 1972 Phòng công chứng số 1  
196 Bùi Ngọc Tú 1977 "  
197 Nguyễn Thị Thu Lan 1974 "  
198 Chu Hồng Sơn 1966 "  
199 Nguyễn Thị Thư 1978 "  
200 Lê Thanh Phương 1976 "  
201 Trần Phương Anh 1983 "  
202 Nguyễn Duy Ninh 1977 "  
203 Hoàng Xuân Trường 1977 "  
204 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1977 "  
205 Đỗ Vân Giang 1977 "  
206 Ngô Thị Thu Hòa 1978 "  
207 Trần Thị Thu Thủy 1978 "  
42 208 Trần Thị Thu Hằng 1979 Văn phòng công chứng Phan Xuân  
209 Phan Thị Xuân 1952 "  
210 Lâm Thị Bích 1954 "  
211 Nguyễn Thị Việt Lê   "  
212 Phan Thị Thúy Nga 1978 "  
213 Trịnh Vũ Diễm Hằng 1977 "  
214 Bùi Thị Thanh Tâm 1977 "  
215 Vũ Thị Hoài Thương 1983 "  
43 216 Trần Quang Minh 1975 Văn phòng công chứng Trần Quang Minh  
217 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1977 "  
218 Lê Kim Thanh 1979 "  
44 219 Nguyễn Thanh Hùng 1961 Văn phòng công chứng Tràng An  
220 Nguyễn Quỳnh Linh 1977 "  
221 Nguyễn Thị Thùy Linh 1986 "  
45 222 Nguyễn Xuân Vinh 1977 Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh  
223 Phạm Thị Thanh Loan 1976 "  
46 224 Phạm Hồng Hải 1958 Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng  
225 Đặng Ánh 1948 "  
226 Phí Văn Hiếu 1971 "  
227 Đào Thị Xuyến 1951 "  
228 Nguyễn Thị Lý 1978 "  
229 Nguyễn Sáng 1960 "  
47 230 Nguyễn Thị Thu Hồng 1964 Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng  
231 Đào Đức Trường 1970 "  
232 Trần Công Trục 1943 "  
48 233 Nguyễn Xuân Bang 1965 Phòng công chứng số 6  
234 Trần Thái Bình 1978 "  
235 Lê Thị Hoài Anh 1971 "  
236 Trần Thị Hồng Ngọc  1974 "  
237 Lưu Thị Hải Yến 1977 "  
238 Nguyễn Thị Oanh 1982 "  
239 Hồ Tân Tuấn 1976 "  
240 Nguyễn Thị Hồng Thuận 1976 "  
49 241 Lê Thanh Quang 1967 Văn phòng công chứng Hoàng Mai  
242 Bùi Quang Dần 1947 "  
243 Vũ Huy Tuấn 1962 "  
244 Vũ Thị Xuân Đào 1964 "  
50 245 Đào Thúy Ngà 1966 Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm  
246 Vũ Nam 1976 "  
247 Nguyễn Đình Bảo Lâm 1953 "  
51 248 Tống Vũ Mai 1981 Văn phòng công chứng A18  
249 Mai Trọng Đạo 1952 "  
250 Lê Khánh Toàn 1978 "  
251 Ngô Xuân Tú 1977 "  
252 Vọng Thị Thảo 1991 "  
52 253 Nguyễn Thị Thảo 1964 Văn phòng công chứng Nguyễn Thảo  
254 Cao Thị Thu Huyền 1985 "  
255 Trần Nhật Tuấn 1979 "  
53 256 Phạm Quang Hiển 1971 Văn phòng công chứng Thủ Đô  
257 Nguyễn Thị Bích Thảo 1986 "  
54 258 Phan Thị Thủy 1956 Văn phòng công chứng Tây Hồ  
259 Vũ Thị Liên 1967 "  
260 Trần Đức Hiếu 1984 "  
261 Vũ Khánh Ngân 1982 "  
55 262 Vũ Thị Kim Dung 1967 Văn phòng công chứng Vũ Dung  
263 Cấn Thị Hồng Hà 1985 "  
56 264 Đào Duy An 1976 Văn phòng công chứng Đào Duy An  
265 Hoàng Thu Hương 1986 "  
57 266 Nguyễn Chí Thiện 1964 Phòng công chứng số 2  
267 Đào Trang Linh  1972 "  
268 Ngô Thị Thu Hà 1971 "  
269 Hoàng Thị Thủy 1977 "  
270 Phạm Hồng Vân 1978 "  
271 Nguyễn Thị Thục Anh 1976 "  
272 Trần Thị Thanh Hảo 1982 "  
58 273 Nguyễn Địch Minh 1952 Văn phòng công chứng Long Biên  
274 Đỗ Văn Thanh 1957 "  
275 Phạm Thị Huyền Nhung 1976 "  
276 Lê Thị Hoài An 1978 "  
59 277 Nguyễn Tuấn Thắng 1976 Văn phòng công chứng Hùng Vương  
278 Trần Thị Hiền 1981 "  
279 Nguyễn Thị Thu Hằng 1970 "  
60 280 Nguyễn Thuận Tiến 1977 Văn phòng công chứng Việt Hưng  
281 Phạm Tuấn Cường 1950 "  
282 Trần Văn Dùng 1957 "  
283 Đào Văn Châu 1985 "  
61 284 Nguyễn Thị Trà Giang 1973 Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trà Giang  
285 Nguyễn Thị Hương Quý 1985 "  
286 Đào Anh Dũng 1971 "  
287 Nguyễn Trọng Diệm   "  
288 Nguyễn Khánh Công 1979 "  
289 Đoàn Thái 1958 "  
290 Nguyễn Văn Tường 1959 "  
62 291 Hà Thị Phương 1979 Văn phòng công chứng Dương Kiên  
292 Dương Chí Kiên 1984 "  
293 Trần Quang Sang 1959 "  
294 Trần Hồ Nguyên 1985 "  
63 295 Đoàn Văn Hách 1979 Văn phòng công chứng Đoàn Hách  
296 Đặng Thị Mai Khanh 1989 "  
64 297 Vũ Đông 1968 Phòng công chứng số 7  
298 Trần Hồng Hải 1967 "  
299 Đặng Thị Thu Hằng 1974 "  
300 Nguyễn Khánh Phương 1975 "  
301 Hồ Thị Ánh Tuyết 1977 "  
65 302 Nguyễn Văn Linh 1975 Văn phòng công chứng Miền Bắc  
303 Dương Thị Túc 1958 "  
304 Phạm Minh Năng 1951 "  
66 305 Bùi Hữu Dũng 1978 Văn phòng công chứng Bùi Hữu Dũng  
306 Bùi Hữu Hùng 1943 "  
67 307 Nguyễn Thị Lan Hương 1967 Văn phòng công chứng Nguyễn Hương  
308 Phạm Thị Thu Nga 1976 "  
68 309 Trương Thị Nga 1957 Văn phòng công chứng Trương Thị Nga  
310 Lại Hồng Khánh 1950 "  
311 Vũ Thị Thùy Trang 1991 "  
69 312 Phạm Thị Thanh Hương 1985 Văn phòng công chứng Nguyễn Sang  
313 Nguyễn Thị Ngọc Sang 1987 "  
314 Hà Mạnh Hưng 1984 "  
70 315 Trần Hoàng Lân 1974 Văn phòng công chứng Trần Hoàng Lân  
316 Nguyễn Tiến Thạnh 1951 "  
317 Bùi Thị Thanh 1975 "  
71 318 Trịnh Như Tố  1951 Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố  
319 Bùi Thị Tiền 1956 "  
72 320 Phùng Văn Đức 1966 Văn phòng công chứng Nguyễn Tự  
321 Nguyễn Thị Tự 1985 "  
73 322 Nguyễn Mạnh Thắng 1974 Văn phòng công chứng Nguyễn Mạnh Thắng  
323 Nguyễn Thế Long 1961 "  
74 324 Phạm Minh Hải 1977 Văn phòng công chứng Mỹ Đình  
325 Nguyễn Thị Liễu 1982 "  
75 326 Nguyễn Hồng Quang 1974 Văn phòng công chứng Từ Liêm  
327 Đinh Thị Mai Hương 1985 "  
328 Lê Thị Lan 1977 "  
329 Nguyễn Thị Thu Hiền 1990 "  
76 330 Hoàng Văn Hữu 1984 Văn phòng công chứng Gia Khánh  
331 Nguyễn Thị Minh Hải 1977 "  
332 Hoàng Giang Linh 1979 "  
333 Phạm Thị Phương 1984 "  
334 Nguyễn Chinh Thục 1985 "  
335 Nguyễn Thị Vân Hồng 1988 "  
336 Đàm Ngọc Thế 1987 "  
77 337 Lê Thị Vinh Hoa 1975 Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa  
338 Trương Tuấn Lương 1978    
339 Trần Viết Hoàng 1977 "  
340 Trần Văn Hạnh 1951 "  
78 341 Trần Thị Minh Hương 1963 Văn phòng công chứng Trần Minh Hương  
342 Nguyễn Xuân Thương 1986 "  
343 Nguyễn Thị Làn   "  
79 344 Trần Thượng Hiếu 1977 Văn phòng công chứng Trần Hiếu  
345 Dương Thị Hương 1979 "  
346 Trịnh Thị Phương Thanh 1973 "  
80 347 Bùi Bảo Chi 1971 Văn phòng công chứng Bùi Bảo Chi  
348 Nguyễn Kiên Trung   "  
349  Trần Thị Trà My 1987 "  
81 350 Nguyễn Thị Dương Liễu 1979 Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu  
351 Trịnh Đình Hiệp 1979 "  
82 352 Cao Mạnh Cường 1978 Phòng công chứng số 5  
353 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1979 "  
354 Đoàn Hồng Ánh 1979 "  
355 Tô Thị Thanh Huyền 1981 "  
356 Nguyễn Thị Kim Chi 1981 "  
357 Lê Thị Thanh 1985 "  
358 Đoàn Thị Thu Hà   "  
83 359 Nguyễn Ngọc Bích 1946 Văn phòng công chứng An Cường  
360 Nguyễn Thành Nhâm 1949 "  
84 361 Phạm Trung Trực 1959 Văn phòng công chứng Phạm Trung Trực  
362 Đỗ Đình Tấn  1986 "  
85 363 Nguyễn Thị Thơ 1977 Văn phòng công chứng Đông Anh  
364 Ma Ly Na 1984 "  
365 Đinh Thị Hồng Lựu 1982 "  
366 Lê Thị Kim Yến 1988 "  
86 367 Ngô Văn Cự 1947 Văn phòng công chứng Trung Tâm  
368 Nguyễn Văn Tấn 1978 "  
87 369 Phạm Khương Duy 1984 Văn phòng công chứng Phạm Khương Duy  
370 Đào Duy Lượng 1955 "  
88 371 Ngô Văn Liên 1952 Văn phòng công chứng An Thành Đạt  
372 Nguyễn Thu Hương 1951 "  
373 Nguyễn Thị Nhung   1979 "  
89 374 Nguyễn Đức Ninh 1977 Văn phòng công chứng Nguyễn Ninh  
375 Nguyễn Văn Tấn 1971 "  
376 Nguyễn Văn Thơ 1948 "  
90 377 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1981 Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Hạnh  
378 Nguyễn Thị Thu Hà 1991 "  
91 379 Hà Đăng Tiến 1960 Phòng công chứng số 10  
380 Nguyễn Thị Hằng Nga 1977 "  
381 Phùng Kim Hùng 1979 "  
92 382 Chu Thị Thu 1980 Văn phòng công chứng Thạch Thất  
383 Bùi Thị Kim Oanh 1964 "  
384 Nguyễn Thị Hương 1989 "  
93 385 Nguyễn Anh Ngọc 1968 Văn phòng công chứng Quốc Dân  
386 Chu Bá Hùng 1985 "  
387 Nguyễn Ngọc Linh 1957 "  
388 Trần Viết Thắng 1987 "  
94 389 Trần Quang Thiều 1975 Văn phòng công chứng Toàn Tâm  
390 Nguyễn Thị Thanh Ngữ 1980 "  
95 391 Đàm Thị Hoàng Hà 1982 Văn phòng công chứng Quốc Oai  
392 Trương Ngọc Tuấn 1980 "  
393 Lê Văn Tiến 1975 "  
394 Nguyễn Hoài Nam 1972 "  
96 395 Trần Văn Thanh 1950 Văn phòng công chứng Độc Lập  
396 Lê Thị Huệ 1977 "  
397 Trần Sơn 1978 "  
398 Nguyễn Gia Tuyến 1958 "  
399 Nguyễn Văn Tiết 1950 "  
400 Nguyễn Mạnh Hùng 1958 "  
401 Bùi Sơn Dương 1990 "  
97 402 Nguyễn Đăng Chiến 1965 Văn phòng công chứng Bảo Minh  
403 Phí Văn Hòa 1951 "  
98 404 Trần Thiết 1954 Văn phòng công chứng Trần Thiết  
405 Lê Văn Hùng 1980 "  
99 406 Nguyễn Niên 1934 Văn phòng công chứng Nguyễn Niên  
407 Nguyễn Văn Phúc 1990 "  
100 408 Vũ Tiến Trí 1950 Văn phòng công chứng Vũ Tiến Trí  
409 Nghiêm Thị Tấn 1952 "  
101 410 Phạm Hữu Hùng 1974 Phòng công chứng số 9  
411 Phạm Thị Dung 1983 "  
412 Đỗ Ngọc Hòa 1981 "  
413 Nguyễn Thị Soan 1976 "  
102 414 Nguyễn Thị Chinh 1953 Văn phòng công chứng Gia Lâm  
415 Dương Hồng Sơn 1976 "  
416 Ngô Thị Thu Trang 1988 "  
103 417 Nguyễn Văn Thỏa 1975 Văn phòng công chứng Bảo Khánh  
418 Nguyễn Thị Hằng 1985 "  
104 419 Trần Đức Nhuận 1969 Văn phòng công chứng An Khánh  
420 Đào Ngọc Hiền 1961 "  
421 Nguyễn Trọng Sâm 1964 "  
105 422 Mai Bạch Thị Hải Yến 1968 Văn phòng công chứng Mai Yến  
423 Chử Thị Mai Hương 1955 "  
106 424 Trần Thị Mai Oanh 1980 Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân  
425 Trương Trung Quỳnh 1954 "  
426 Phùng Văn Kiên 1975 "  
107 427 Vũ Thị Loan 1978 Văn phòng công chứng Quốc Thái  
428 Nguyễn Ngọc Anh 1977 "  
429 Nguyễn Hữu Tùng 1975 "  
430 Nguyễn Công Thu 1975 "  
108 431 Lê Thị Xuân 1967 Văn phòng công chứng Lê Xuân  
432 Nguyễn Văn Anh 1972 "  
433 Đặng Thị Thu Hòa 1985 "  
434 Nghiêm Văn Nho 1956 "  
435 Tạ Thị Kim Thi 1973 "  
109 436 Phương Văn Toàn 1962 Phòng công chứng số 8  
437 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 "  
110 438 Du Quốc Hùng 1952 Văn phòng công chứng Du Quốc Hùng  
439 Nguyễn Thị Hương    "  
111 440 Lê Quang Trung 1974 Văn phòng công chứng Vũ Nhàn  
441 Vũ Thị Nhàn 1985 "  
442 Vũ Thị Thoa 1991 "  
112 443 Trịnh Trọng Trương 1985 Văn phòng công chứng Hà Tây  
444 Kim Thị Nhẫn 1956 "  
445 Nguyễn Văn Hội 1980 "  
113 446 Nguyễn Thị Hồng Thu                      1980 Văn phòng công chứng Tây Đô  
447 Nguyễn Phan Hào 1951 "  
  448 Đinh Thị Hương 1989 "  
  449 Phạm Thị Hoài Liên 1992 "  
114 450 Nguyễn Văn Sớm 1970 Văn phòng công chứng Bình Minh  
451 Nguyễn Văn Sáng 1966 "  
452 Ngô Xuân Thường 1978 "  
453 Vũ Đình Vân 1948 "  
115 454 Nguyễn Văn Hoàn 1974 Văn phòng công chứng Bảo Việt  
455 Khuất Thanh Tú 1982 "  
456 Đồng Xuân Nghĩa 1984 "  
457 Tăng Văn Tuấn 1985 "  
458 Phạm Thị Hoa Lệ Diễm 1984 "  
459 Nguyễn Hữu Việt 1990 "  
116 460 Nguyễn Như Dưỡng 1960 Văn phòng công chứng Nguyễn Như Dưỡng  
461 Nguyễn Bá Thúy 1955 "  
462 Nguyễn Thị Nhài 1955 "  
117 463 Trần Văn Hưng 1954 Văn phòng công chứng Ứng Hòa  
118 464 Nguyễn Văn Hà 1962 Văn phòng công chứng Mỹ Đức  
465 Trần Thị Huyền 1981 "  
466 Lê Thị Dung 1958 "  
119 467 Khúc Khải Hoàn 1948 Văn phòng công chứng Khúc Khải Hoàn  
468 Dương Văn Tiu 1951 "  
120 469 Lê Huy Anh 1973 Văn phòng công chứng Lê Anh  
470 Trần Võ Thị Thanh Bình 1987 "  
121 471 Nguyễn Hồng Luyện 1971 Văn phòng công chứng Nguyễn Luyện  
472 Trần Văn Hán 1966 "  
122 473 Đỗ Quốc Dũng 1967 Văn phòng công chứng Quốc Dũng và cộng sự  
474 Nguyễn Kim Hiếu 1973 "  
475 Nguyễn Quang Vinh 1972 "  

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.