Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Đại hội đại biểu công chứng viên Hà Nội 2020

Cập nhật: 10/11/2020 | 10:24:07 AM

Vào 8h30 sáng ngày 30/9/2020, tại Hội trường lớn Học viện Tư pháp Hà Nội số 9 phố Trần Vỹ, Cầu Giấy, Hà Nội, Hội Công chứng viên Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu bất thường nhằm thảo luận và xin ý kiến các đại biểu nhắm thông qua một số nôi dung lớn sau: 1/ Ban hành Nội quy Hội Công chứng viên Hà Nội; 2/ Cho phép sát nhập Ban kiểm tra vào Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; 3/ Cho phép kéo dài nhiệm kỳ hiện tại từ 2018-2021 đến 2018-2022; Sau khi được nghe ý kiến chỉ đạo từ Sở Tư pháp, các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, với tinh thần lắng nghe, thảo luận dân chủ, tích cực Đại hội đã điều chỉnh và thông qua các nội dung trên với tỷ lệ đồng ý 100%.

Xem tham khảo toàn văn Nghị quyết đại hội và Nội quy Hội Công chứng viên Hà Nội 2020.

/images/users/files/NghiQuyet.PDF

/images/users/files/NoiQuy_2020.PDF

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.