Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Cập nhật: 3/6/2021 | 1:19:55 PM

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Cập nhật: 08/6/2021 | 

Các Tổ chức, cá nhân thuộc Hội Công chứng viên Thành phố Hà Nội tích cực quyên góp ủng hộ Quỹ Vac-xin phòng chống Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, số tiền và danh tính các Tổ chức, cá nhân được cập nhật chi tiết hàng ngày tại đây.

DANH SÁCH CỤ THỂ:

 1. Vpcc Từ Liêm ủng hộ: 10,000,000 vnđ

 2. Vpcc Lê Hòa- Nguyễn Hồng Mừng: 200,000 vnd

 3. Vpcc A 18- Tống Vũ Mai ủng hộ: 500,000vnd

 4. Vpcc Việt và CCV, Nv ủng hộ: 7,200,000vnd

 5. Vpcc Phước Đức: 6,000,000vnd

 6. Vpc Phạm Thu Hằng và CCV, Nv ủng hộ: 5,000,000vnd

 7. Vpcc Mai Yến, Chu Thị Mai Hương, Mai Bạch Bích Hải: 2,400,000vnd

 8. Vpcc Đào và Đồng nghiệp ủng hộ: 5,000,000vnd

 9. Vpcc Hoàng Mai- Bùi Quang Dần ủng hộ: 250,000vnd

 10. Vpcc Hoàng Mai- Vũ Xuân Đào ủng hộ: 250,000vnd

 11. Vpcc Hoàng Mai ủng hộ: 2,000,000vnd

 12. Vpcc Hoàn Kiếm ủng hộ: 2,000,000vnd

 13. Vpcc Vũ Dung- Hoàng Giang Linh ủng hộ: 500,000vnd

14. Công chứng viên- Nguyễn Văn Míc: 500.000đ

15. VPCC Quốc Dũng và Cộng sự: 3,200,000 đ

16. VPCC Phạm Thiện: 4,000,000 đ

17. VPCC Trung Tâm: 2,000,000 đ

18. ( VPCC Tuệ Tĩnh)- CCV Lê Thị Danh ; - CCV Nguyễn Thị Kim Thoa;- CCV Trần Vũ Bình: 600,000 đ

19. VPCC Cầu Giấy: 2,000,000đ

20. CCV Vi Thị Hồng Hạnh VPCC Cầu Giấy: 500,000 đ

 

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.