Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Điều lệ Hiệp hội Hội Công Chứng viên Việt Nam

Cập nhật: 27/8/2019 | 1:02:07 PM

Ngày 19/07/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1621/QĐ-BTP về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Hội Công Chứng viên Việt Nam

Ngày 19/07/2019, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1621/QĐ-BTP về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Hội Công Chứng viên Việt Nam

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.