Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Qua hơn 12 năm kể từ ngày xã hội hóa dịch vụ Công chứng trên địa bàn Hà Nội, đã có sự phát triển vượt bậc về lượng và chất với nghề Công chứng. Hiện Hà Nội có 122 Tổ chức Hành nghề Công chứng với 475 Công chứng viên.

Với quy mô đó, đội ngũ Công chứng viên đã đáp ứng tốt nhu cầu Công chứng của nhân dân, làm nòng cốt để ổn định và đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch thương mại, kinh tế, dân sự tại địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, dịch vụ công chứng hiện bị thương mại hóa cao, hiện tượng cạnh tranh nhiều nguy cơ gây ra các mất an toàn cho các giao dịch...

Vì vậy phương hướng của Ban chấp hành Hội là nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên là hội viên của Hội, duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động công chứng tại thành phố Hà Nội. Tuyên truyền, bồi dưỡng đến các Hội viên về mặt chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và định hướng hoạt động đúng đắn, cảnh báo các nguy cơ, thống kê tình hình cho các Hội viên nắm bắt. Ngoài ra, Hội động viên Hội viên và Tổ chức Hành nghề Công chứng tích cực hoạt động, tham gia đóng góp xây dựng xã hội và đất nước kỷ cương, giàu mạnh.

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.