Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Công văn số 1459 ban hành ngày 24/10/2023 của Cục Bộ trợ tư pháp về việc tăng cường thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công chứng, chứng thực

Cập nhật: 27/10/2023 | 10:35:11 AM

Tăng cường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại địa phương. Thường xuyên rà soát, giám sát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quảng cáo, đăng tin không chính xác, treo biển hiệu liên quan đến hoạt động công chứng nhằm gây nhầm lẫn đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Mọi chi tiết xin tham khảo công văn dưới dây:

/images/users/files/1459_%20C%E1%BB%A5c%20BTTP.pdf

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.