Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Công văn số 1860 ban hành ngày 08/06/2022 về việc tổ chức Đợt 2 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghê công chứng lần thứ tư.

Cập nhật: 9/6/2022 | 10:25:45 AM

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ tư phê duyệt theo Quyết định số 478/QĐ-BTP ban hành ngày 26/03/2021, hội đồng kiểm tra thông báo về việc tổ chức Đợt 2 kỳ thi .Đề nghị các tổ chức kịp thời thông tin cho người hoàn thành tập sự tại tổ chức mình về nội dung văn bản trên.

Mọi chi tiết xin tham khảo đường link dưới đây:/images/users/files/1654678640111824(1).pdf

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.