Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Công văn số 189 của Bộ tư pháp ban hành ngày 22/02/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Cập nhật: 4/3/2022 | 9:03:41 AM

Để kịp thời phối hợp với các bộ, ngành trong việc chống thất thu thuế trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, Bộ Tư pháp đề nghị Hiệp hội công chứng viên Việt Nam chỉ đạo và có cơ chế giám sát các Hội Công chứng viên trong việc yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Mọi chi tiết xin tham khảo đường link dưới đây:/images/users/files/VB489_%20BTTP%20Ch%E1%BB%91ng%20th%E1%BA%A5t%20thu%20thu%E1%BA%BF%20trong%20H%C4%90%20chuy%E1%BB%83n%20nh%C6%B0%E1%BB%A3ng%20B%C4%90S_2022.pdf

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.