Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Công văn số 653 ban hành ngày 22/03/2022 của Sở tư pháp về việc tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định công chứng hợp đồng, giao dịch nhằm chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Cập nhật: 25/3/2022 | 11:51:27 AM

Thực hiện văn bản số 489/BTP của Bộ Tư pháp về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản góp phần tránh thất thu ngân sách nhà nước, Sở Tư pháp yêu cầu Hội Công chứng viên thành phố, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn thành phố nghiêm túc quán triệt, thực hiện để làm căn cứ tính thuế theo đúng quy định của pháp luật

Mọi chi tiết xin tham khảo đường link dưới đây:

/images/users/files/653_STP_BTTP%20Qu%C3%A1n%20Tri%E1%BB%87t%2C%20Th%E1%BB%B1c%20HI%E1%BB%87n%20Nghi%C3%AAm%20Q%C4%90%20Ch%E1%BB%91ng%20Th%E1%BA%A5t%20Thu%20Thu%E1%BA%BF.pdf

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.