Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Lời cảm ơn từ Ban chấp hành Hội Công chứng viên TP Hà Nội

Cập nhật: 21/9/2021 | 4:37:44 PM

Thay mặt Ban chấp hành Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội, xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đối với sự ủng hộ nhiệt tình, quý báu của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, nhân viên tổ chức hành nghề công chứng.

Kính gửi các tổ chức hành nghề Công chứng trên địa bàn TP. Hà Nội

Thay mặt Ban chấp hành Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đối với sự ủng hộ nhiệt tình, quý báu của các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên, nhân viên tổ chức hành nghề công chứng... trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 năm 2021. Do một số tổ chức hành nghề công chứng khi gửi tiền ủng hộ đề thiếu thông tin hoặc gửi nhầm số tài khoản... nên tôi xin gửi kèm theo email này Danh sách ủng hộ Quỹ vắc xin của Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội do chúng tôi tổng hợp được.
Kính đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng chủ động kiểm tra lại số liệu được thể hiện trong danh sách nêu trên. Trong trường hợp thông tin có sai sót, xin chủ động liện hệ với bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Kế toán Hội CCV thành phố Hà Nội theo số điện thoại 0913525817 để bổ sung, chỉnh lý.

Tên tài khoản: HOI CONG CHUNG VIÊN THANH PHO HA NOI
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) - CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1
Số tài khoản: 12010006297558 (Tài khoản nộp phí thường niên)
Số tài khoản: 12010007138447 (Tài khoản nhận tiền ủng hộ từ thiện)

Danh sách cụ thể:

/images/users/files/Danh%20S%C3%A1ch%20%E1%BB%A6ng%20H%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%B9%20V%C4%83c%20Xin%20Ph%C3%B2ng%20Ch%E1%BB%91ng%20Covid-19%20HCCHN.PDF

Xin trân trọng cảm ơn.
Chủ tịch Hội công chứng viên Hà Nội: Tuấn Đạo Thanh

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.