Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Ngày 1.11. 2023 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội Nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp, Công chứng, Luật sư

Cập nhật: 2/11/2023 | 11:24:34 AM

Ngày 1.11.2023 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội Nghị đối thoại về thủ tục hành chính lĩnh vực Lý lịch tư pháp, Công chứng, Luật sư đại diện mời có các Tổ chức hành nghề Công chứng, Tổ chức hành nghề Luật sư, Sở Lao động Thương Binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bưu điện và đại diện các Tổ chức…liên quan đến lĩnh vực trên nhằm tìm hiểu nhu cầu và thu thập các ý kiến để cải cách các Thủ tục hành chính liên quan. Đáng chú ý lần này, Sở Tư pháp đã xác định vai trò của mình như một bên cung cấp dịch vụ công và bên được cung cấp là khách hàng làm thủ tục hành chính. Đại diện Hội Công chứng viên Hà Nội và các Tổ chức hành nghề Công chứng đến tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp cho Hội nghị.

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.