Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Nghị định 10/2023/NĐ-CP mới được ban hành ngày 03/4/2023 có hiệu lực từ ngày 20/5/2023

Cập nhật: 12/4/2023 | 10:51:51 AM

Ngày 03/04/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tìm hiểu toàn văn nội dung của Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/04/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai nêu trên (sau đây gọi tắt là Nghị định), Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội nhận thấy có một số quy định mới, liên quan mật thiết đến hoạt động công chứng trong khi Nghị định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2023 tới đây.

Vì vậy, chúng tôi kính đề nghị các quý Hội viên chủ động tìm hiểu nội dung của Nghị định nêu trên được đăng tải tại đường link: 

/images/users/files/nghi-dinh-10-2023-nd-cp-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-nghi-dinh-huong-dan-thi-hanh-luat-dat-dai.pdf

Trân trọng!

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.