Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Quyết định số 20/2023 của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 07/09/2023 về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội - có hiệu lực từ ngày 18/09/2023

Cập nhật: 8/9/2023 | 10:35:40 AM

Sửa đổi bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.( Có phụ lục kèm theo)

Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo đường link dưới đây:

/images/users/files/20%20Q%C4%90%20S%E1%BB%ADa%20%C4%90%E1%BB%95i%20B%E1%BB%95%20sung%20QDD30%20B%E1%BA%A3ng%20Gi%C3%A1%20C%C3%A1c%20Lo%E1%BA%A1i%20%C4%90%E1%BA%A5t.pdf

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.