Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội yêu cầu các Tổ chức hành nghề Công chứng tăng cường chất lượng chuyên môn đối phó với tiêu cực, sai trái trong thời gian qua khi Công chứng mua bán, chuyển nhượng tài sản trên địa bàn Hà Nội

Cập nhật: 23/12/2021 | 5:14:32 PM

Để hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luât góp phần bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân; đồng thời phối hợp làm tốt công tác phòng,chống tội phạm nói chung, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội yêu cầu các Tổ chức hành nghề Công chứng tăng cường chất lượng chuyên môn đối phó với tiêu cực, sai trái trong thời gian qua khi Công chứng mua bán, chuyển nhượng tài sản trên địa bàn Hà Nội

Mọi chi tiết xin tham khảo công văn dưới đây:

:/images/users/files/CV3495%20STP%20V_v%20T%C4%83ng%20C%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Qu%C3%A1n%20Tri%E1%BB%87t%20Th%E1%BB%B1c%20Hi%E1%BB%87n%20Nghi%C3%AAm%20Q%C4%90PLTH%C4%90CC.pdf

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.