Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Thông báo số 10/GTT-BCH của Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/06/2022 về việc tham dự Đại hội Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội khóa IV (nhiệm kỳ 2022-2025)

Cập nhật: 15/6/2022 | 4:02:50 PM

Ban Chấp hành Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội triệu tập các công chứng viên là hội viên Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội tham dự Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 25/06/2022. Hội viên vắng mặt phải có đơn đề nghị trước 15h ngày 23/6/2022 được xác nhận của Tổ chức hành nghề và được Chủ tịch Hội đồng ý.

Nôi dung chi tiết về Đại hội xin tham khảo văn bản theo đường link dưới đây

:/images/users/files/Gi%E1%BA%A5y%20Tri%E1%BB%87u%20T%E1%BA%ADp%20%C4%90%E1%BA%A1i%20H%E1%BB%99i.PDF

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.