Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Thông báo số 16 của Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/09/2023 về việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng đợt 1 năm 2023

Cập nhật: 19/9/2023 | 9:42:42 AM

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023, Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội tiến hành tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 1 vào Chủ nhật ngày 24/09/2023 xoay quanh nội dung: Thực tiễn xét xử các vụ án về giao dịch bất động sản liên quan đến tổ chức hành nghề công chứng.

Mọi chi tiết xin tham khảo thông báo dưới đây

3%A1o%20b%E1%BB%93i%20d%C6%B0%E1%BB%A1ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%E1%BB%A5.PDF

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.