Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Thông tư số 08 của Bộ Tư pháp ban hành ngày 02/10/2023 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Cập nhật: 4/10/2023 | 10:19:04 AM

Thông tư quy định về tập sự và quản lý tập sự hành nghề công chứng; kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; Xử lý vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo về tập sự hành nghề công chứng và kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng.

 Thông tư 08 của Bộ Tư Pháp :

/images/users/files/Tho%CC%82ng%20tu%CC%9B%2008-2023.pdf

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.