Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Ủy ban Pháp luật Quốc Hội tổ chức họp với Sở Tư pháp Hà Nội và Hội CCV Hà Nội, Hiệp Hội CCV Việt Nam

Cập nhật: 15/5/2023 | 2:14:17 PM

Ủy ban Pháp luật Quốc Hội (UBPLQH) tổ chức họp với Sở Tư pháp Hà Nội, Hiệp Hội Công chứng viên Việt Nam, Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội để phục vụ phiên giải trình “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng tại thành phố Hà Nội”.

Ngày 08/05/2023 Đại diện lãnh đạo Hội Công chứng viên Hà Nội đã tham gia phiên họp của Đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật tổ chức dưới sự chủ trì của phó Trưởng ban Pháp luật Quốc hội ông Nguyễn Trường Giang. Tham dự có Lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Nội, Văn phòng Đăng kí nhà đất Hà Nội, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam và Hội Công chứng viên Hà Nội. Trong cuộc họp UBPLQH đã nghe ý kiến, thu thập thông tin của các cơ quan trên, đồng thời cũng thông tin và chất vấn một số vấn đề dư luận quan tâm.  Các ý kiến nêu rõ những mặt được và hạn chế tình trạng công chứng hiện nay như: Công chứng đã phát triển phục vụ nhu cầu của xã hội; Góp phần thúc đẩy và khuyến khích các giao dịch phát triển cho các chủ thể, đóng góp phát triển kinh tế-xã hội; Pháp luật quy định và việc công chứng chưa nhất quán, chưa đúng Hiến pháp; quy định việc Công chứng và Chứng thực đi đôi với nhau không phân biệt là không phù hợp thực tế; Tình trạng cạnh tranh không lành, mở địa điểm và ký ngoài sai quy định; Nhất trí giới hạn độ tuổi bổ nhiệm Công chứng viên, bổ nhiệm có thời hạn Công chứng viên. Các đại biểu thống nhất nhiều giải pháp như yêu cầu sửa đổi Luật Công chứng 2014; xem xét và thống nhất Luật Công chứng, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản; Yêu cầu nâng cao vai trò giám sát và hỗ hợ của các Hội Công chứng viên các Tỉnh; Nghiên cứu bổ sung cơ chế, tiêu chí để người dân tham gia giám sát hoạt động hành nghề Công chứng. Ông Phạm Quang Hưng- P.CT Hội Công chứng viên Hà Nội đã tham gia phát biểu ý kiến như mạng lưới Tổ chức Hành nghề Công chứng được bố trí chưa hợp lý, nhiều tổ chức số lượng công việc còn chưa đủ công việc cho Công chứng viên làm…và trả lời về vai trò của Hội Công chứng viên Hà Nội trong tình hình hiện nay.
Phiên họp lần này nhằm phục vụ cho phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội theo văn bản số 1557/UBPL 15 ngày 17/3/2023 về “ Việc thực hiện một số quy định của pháp luật về hoạt động công chứng” sẽ thực hiện trong tháng 6 và 7 năm 2023.

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.