Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2
 • Công chứng bảo lãnh

  Công chứng bảo lãnh

  Cập nhật: 27/8/2019 | 9:41:29 AM

  Hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc Bảo lãnh

 • Công chứng cầm cố

  Công chứng cầm cố

  Cập nhật: 27/8/2019 | 9:41:12 AM

  Hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc Cầm cố

 • Chuyển đổi, trao đổi

  Chuyển đổi, trao đổi

  Cập nhật: 27/8/2019 | 9:40:56 AM

  Hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc Chuyển đổi, trao đổi

 • Chuyển nhượng - mua bán

  Chuyển nhượng - mua bán

  Cập nhật: 27/8/2019 | 9:40:37 AM

  Hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc Chuyển nhượng - mua bán

 • Công chứng di chúc

  Công chứng di chúc

  Cập nhật: 27/8/2019 | 9:40:20 AM

  Hướng dẫn thủ tục liên quan đến việc Di chúc

Thông báo mới

 • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
 • Phải 2
 • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

 • Phai 2 1
 • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.