Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Thông báo số 13/GTT-BCH của Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội ban hành ngày 23/06/2022 về việc đôn đốc tham dự đại hội Hội công chứng viên lần thứ 4.

Cập nhật: 23/6/2022 | 4:18:33 PM

Ban Chấp hành Hội công chứng viên thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng khẩn trương đăng kí tham gia Đại hội để lập danh sách báo cáo lãnh đạo Sở tư pháp thành phố Hà Nội để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu Tổ chức hành nghề công chứng và các Công chứng viên không tham gia đại hội theo đúng quy định.

Nội dung chi tiết xin tham khảo đường link dưới đây:

/images/users/files/CV%20%C4%90%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%91c%20Tham%20D%E1%BB%B1%20%C4%90H.PDF

 • Bất cập án tuyên Công chứng viên bồi thường.

  Cập nhật: 20/11/2019 | 3:18:29 PM

  Không chứng minh được lỗi của Công chứng viên trong việc công chứng hợp đồng có yếu tố giả mạo nhưng nhiều tòa án vẫn xử buộc tổ chức hành nghề công chứng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

 • Thành lập Hiệp hội Công chúng viên Việt Nam

  Thành lập Hiệp hội Công chúng viên Việt Nam

  Cập nhật: 14/10/2019 | 3:23:11 PM

  Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc họp ngày 13,14 tháng 01 năm 2019 diễn ra tại Khách sạn La Thành, Hà Nội đã thành lập ra "Ngôi nhà chung" cho các Công chứng viên cả nước.

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.