Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Bộ Tư pháp yêu cầu xử lý phản ánh hoạt động công chứng

Cập nhật: 30/9/2021 | 5:08:42 PM

Ngày 28/9/2021, Công văn số 3354/BTP-BTTP Bộ Tư pháp yêu cầu Ngân Hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam kiểm tra, xử lý đối với việc chia phần trăm doanh thu Công chứng và thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch không có mặt Công chứng viên tại các Tổ chức tín dụng...

Ngày 28/9/2021, Bộ Tư pháp có Công văn số 3354/BTP-BTTP yêu cầu Ngân Hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam kiểm tra, xử lý đối với việc chia phần trăm doanh thu Công chứng và thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch không có mặt Công chứng viên tại các Tổ chức tín dụng...

Xem công văn: /images/users/files/cv3354signed.pdf

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.