Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Công điện số 1079 của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 14/08/2021 về việc rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong điều kiện dịch covid 19 diễn biến phức tạp.

Cập nhật: 15/8/2021 | 9:23:22 AM

Rà soát pháp luật để tháo gỡ khó khăn trong điều kiện dịch covid 19 diễn biến phức tạp.

Mọi chi tiết xin tham khảo công điện dưới đây: 

https://luatvietnam.vn/dau-tu/cong-dien-1079-cd-ttg-ra-soat-phap-luat-de-thao-go-kho-khan-trong-dieu-kien-dich-covid-19-dien-bien-phuc-tap-207544-d6.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwAR2QXYE7NU1lsuLOpdqebpapSMDMiMT8eYCNt92bBzvul27WfehXzs_OZ44

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.