Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội cùng Sở Tư pháp thành phố Hà Nội góp ý với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về hoạt động Công chứng hiện nay

Cập nhật: 19/4/2023 | 9:33:05 AM

Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội cùng Sở Tư pháp thành phố Hà Nội góp ý với Uỷ ban thường vụ Quốc hội về hoạt động Công chứng hiện nay

Trả lời Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội

       Thực hiện nội dung Công văn số 1557/UBPL15 ngày 17/3/2023 của Ủy ban Pháp luật - Quốc hội khóa XV về việc thông báo Kế hoạch và đề nghị chuẩn bị báo cáo phục vụ Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật; theo sự phân công của Sở Tư pháp TP. Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Công chứng viên T.P Hà Nội đã góp ý trả lời một số nội dung xoay quanh việc “Đánh giá việc thực hiện các quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản (bao gồm các hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật phải công chứng và cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng)” và đề xuất một số “Kiến nghị, giải pháp”.

       Ngày 13/4/2023, ông Trần Thái Bình (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Công chứng viên T.P Hà Nội) đã trực tiếp thực hiện việc góp ý trên cơ sở tập hợp ý kiến của một số thành viên trong Ban Chấp hành Hội Công chứng viên T.P Hà Nội. Nội dung góp ý chủ yếu chỉ ra những bất cập, chồng chéo trong quy định cũng như áp dụng pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản… đồng thời cũng kiến nghị một số đề xuất liên quan đến việc sửa đổi Luật Công chứng năm 2014 trong thời gian sắp tới.

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.