Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Hội nghị trực tuyến ủy ban các vấn đề Châu Á ngày 24/09/2021

Cập nhật: 24/9/2021 | 11:14:42 AM

Việt Nam chủ trì phiên họp lần thứ 10 Ủy ban các vấn đề Châu Á của liên minh Công chứng ngày 24/09/2021

Một số hình ảnh và chương trình Hội nghị:

/images/users/files/%E1%BA%A2nh%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B.jpg

/images/users/files/CHUONG-TRINH-VN.pdf

/images/users/files/_SLIDE-HHCCVN-HOI-NGHI_092421.pptx

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.