Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Thông báo số 17 của Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội ban hành ngày 16/08/2022 về việc bầu các lãnh đạo và nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chấp hành Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội.

Cập nhật: 9/9/2022 | 4:40:15 PM

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Hội công chứng viên Thành phố Hà nội ngày 25/06/2022, ngày 01/08/2022 các thành viên Ban chấp hành hội Công chứng viên thành  phố Hà nội khóa III (nhiệm kỳ 2022 – 2025) đã tiến hành nhóm họp để bầu các chức danh lãnh đạo trong Ban chấp hành Hội công chứng viên Thành phố Hà Nội cũng như phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Mọi chi tiết xin tham khảo thông báo dưới đây:

/images/users/files/CV%20s%E1%BB%91%2017%20HCCHN.PDF

 

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.