Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Tổ chức Đại hội toàn thể các Công chứng viên lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025.

Cập nhật: 24/8/2022 | 4:51:07 PM

Chiều ngày 25/6/2022 tại Hội trường Học viện Tư pháp số 9 Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội- Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội toàn thể các Công chứng viên lần thứ IV nhiệm kỳ 2022-2025. Các đại biểu đã được nghe Ban chấp hành báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III và thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV năm 2022-2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ III, Ban chấp hành và Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tổ chức bộ máy, công tác hội viên, công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác tài chính... đã có những thành tích nổi bật như:

+ Một số thành viên Ban chấp hành tích cực tham gia xây dựng dự thảo, đóng góp ý kiến đối với nhiều văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng đã được ban hành, hiện nay đã và đang tiếp tục tham gia xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về Đăng ký biện pháp bảo đảm.
+ Hội Công chứng viên hoạt động đã huy động và nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của các Tổ chức hành nghề công chứng và Công chứng viên Hà Nội tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như: đóng góp ủng hộ đồng bào thiên tai lũ lụt miền Trung, đóng góp ủng hộ quỹ vacxin Covid 19… với số tiền ủng hộ lên tới 31.100.000 đồng.
Tuy nhiên còn rất nhiều vấn đề nổi cộm hiện nay với hoạt động công chứng trên địa bàn Thủ đô đã được báo cáo chỉ ra cần giải quyết như:
+ Việc đặt địa điểm giao dịch trái pháp luật, không đúng trên đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề công chứng.
+ Công chứng viên không trực tiếp đi ký ngoài trụ sở làm ảnh hưởng đến quyền lợi các bên khi thực hiện hoạt động công chứng.
+ Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh…
Ngoài vai trò, công tác quản lý của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, vai trò của Hội còn hạn chế chưa thực sự phát huy trong công tác quản lý, giám sát, xử lý đối với sai phạm của hội viên, Hội cần bổ sung, xây dựng, sửa đổi cơ chế làm việc để xây dựng tốt vai trò của Hội, phối hợp tốt với cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền lợi, quản lý, giám sát các hội viên.
Đại hội bầu ra Ban chấp hành và Hội đồng khen thưởng kỷ luật nhiệm kỳ IV (2022-2025) gồm các ông, bà sau:

I.    DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022-2025:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Trần Thái Bình

1978

 

Trưởng Phòng Công chứng số 3

2

Nguyễn Như Dưỡng

1960

 

Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Như Dưỡng

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

1981

Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Hạnh

4

Phạm Hữu Hùng

1974

 

Trưởng phòng Công chứng số 9

5

Phạm Quang Hưng

1973

 

Trưởng Văn phòng Công chứng Việt

6

Nguyễn Thị Lan Hương

 

1967

P. Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Hương

7

Nguyễn Hồng Luyện

1971

 

Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Luyện

8

Nguyễn Địch Mich

1952

 

Trưởng Văn phòng công chứng Long Biên

9

Nguyễn Thị Hằng Nga

 

1977

Trưởng phòng Công chứng số 10

10

Nguyễn Hồng Quang

1974

 

Trưởng Văn phòng Công chứng Từ Liêm

11

Nguyễn Văn Sớm

1970

 

Trưởng Văn phòng Công chứng Bình Minh

12

Tuấn Đạo Thanh

1972

 

Trưởng phòng Công chứng số 1

13

Nguyễn Chí Thiện

1964

 

Trưởng Phòng Công chứng số 2

14

Trần Quang Thiều

1975

 

Trưởng Văn phòng Công chứng Toàn Tâm

15

Nguyễn Xuân Vinh

1977

 

Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Vinh

II.    DANH SÁCH NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2022-2025

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Nam

Nữ

1

Trần Hồng Hải

1967

 

Phó trưởng Phòng Công chứng số 7

2

Lê Thị Thu Hòa

 

1980

Trưởng Văn phòng Công chứng Lê Hòa

3

Nguyễn Quang Minh

1978

 

Công chứng viên Phòng Công chứng số 4

4

Trần Thị Hồng Ngọc

 

1974

Công chứng viên Phòng Công chứng số 6

5

Nguyễn Hồng Quang

1974

 

Trưởng Văn phòng Công chứng Từ Liêm

6

Nguyễn Anh Sơn

1976

 

Phó trưởng Phòng Công chứng số 3

7

Bùi Ngọc Tú

1977

 

Phó trưởng Phòng Công chứng số 1

8

Đặng Minh Tuyền

1976

 

Công chứng viên Văn phòng Công chứng Hà Đông

9

Chu Thị Thu

 

1980

Trưởng Văn phòng Công chứng Thạch Thất

Đại hội đã diễn ra với sự tham dự nhiệt tình và hồ hởi của các Công chứng viên, kết quả đại hội đã diễn ra tốt đẹp, đúng quy định và kết thúc vào cuối buổi chiều cùng ngày.

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.