Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên trên địa bàn thành phố Hà Nội
(cập nhật đến 21/6/2019)

TT/TCHN/CCV Họ và tên Năm sinh Tên tổ chức hành nghề
1 1 Nguyễn Thanh Tú 1960 Văn phòng công chứng Nguyễn Tú
2 Khúc Mạnh Cường 1979
3 Trần Mạnh Hà 1977
4 Trần Việt Tiệp 1984
5 Phạm Hải Đăng 1985
6 Đỗ Toàn Trung 1988
7 Đỗ Thu Trang 1986
2 8 Nguyễn Đức Tú 1977 Văn phòng công chứng Hoàn Kiếm
9 Nguyễn Hoài Nam 1969 "
10 Phạm Thị Tuyết Trinh 1969 "
11 Đỗ Tràng Cự 1951 "
12 Cung Thanh Phong 1978 "
13 Lê Đức Tiệp 1987 "
14 Nguyễn Đức Lượng 1985 "
15 Phí Thị Hiền 1976 "
16 Phạm Minh Đức 1984 "
3 17 Nguyễn Bá Dũng 1979 Văn phòng công chứng Nguyễn Dũng
18 Mạc Văn Dũng 1978 "
19 Phạm Thị Thảo 1979 "
20 Phạm Đức Chung 1952 "
21 Nguyễn Tiến Vinh 1960 "
4 22 Tạ Dương 1970 Văn phòng công chứng Phước Đức
23 Nguyễn Xuân Mạnh 1981 "
24 Quách Thị Thùy Dương 1977 "
5 25 Trần Ngọc Nga 1952 Văn phòng công chứng An Nhất Nam
26 Đỗ Thị Lý 1989 "
27 Lê Xuân Hòa 1973 "
28 Vũ Khánh Ngân 1982 "
29 Trần Thị Hương 1985 "
6 30 Nguyễn Thanh Hương 1965 Văn phòng công chứng Tạ Hiền
31 Tạ Thị Thuý Hiền 1976 "
32 Vũ Huy Du   "
7 33 Nguyễn Thị Hồng Vân 1962 Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Vân
34 Lê Văn Đỗ   "
8 35 Trần Quốc Khánh 1975 Văn phòng công chứng Lạc Việt
36 Đinh Quang Huy 1974 "
37 Bùi Huy Cường 1959 "
38 Lê Phú Hà 1970 "
39 Trần Duy Khánh 1976 "
40 Hà Văn Chiến 1983 "
41 Nguyễn Thị Xuân 1976 "
42 Đỗ Trung Hiếu 1974 "
43 Nguyễn Minh Khánh 1980 "
44 Phạm Thị Thu Hà 1985 "
45 Nguyễn Tuấn Khanh 1983 "
46 Nguyễn Khánh Công 1979 "
47 Phạm Giang Thanh 1983 "
48 Nguyễn Thị Huế 1985 "
49 Nguyễn Minh Trang 1986 "
9 50 Trần Thị Thúy Hằng 1982 Văn phòng công chứng Trần Hằng
51 Nguyễn Đăng Đính 1948 "
10 52 Nguyễn Mạnh Dũng 1974 Văn phòng công chứng Vạn Xuân
53 Giản Viết Đường 1950 "
54 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 1980 "
55 Nguyễn Xuân Cương 1956 "
56 Hoàng Tuyết Giang 1975 "
57 Trần Thị Kim Khánh 1963 "
58 Hà Đình Hiệu 1985 "
11 59 Nguyễn Thị Thiện 1953 Văn phòng công chứng Lê Dung
60 Nguyễn Trung Kiên 1964 "
61 Lê Thị Thùy Dung 1986 "
12 62 Nguyễn Tuấn Ngọc 1972 Văn phòng công chứng Phạm Nguyễn
63 Phạm Đình Thắng 1956 "
13 64 Vương Trọng Thế 1955 Văn phòng công chứng Hoàng Cầu
65 Phạm Huy Đản 1944 "
66 Lê Phú Thịnh 1976 "
14 67 Phạm Thu Hằng 1974 Văn phòng công chứng Phạm Thu Hằng
68 Vũ Hoài Linh 1978 "
69 Nguyễn Hương Giang 1986 "
70 Trần Thị Thúy  1989 "
15 71 Nguyễn Việt Cường 1947 Văn phòng công chứng Thái Hà 
72 Nguyễn Trung Tín 1953 "
73 Vũ Quốc Hùng 1975 "
74 Đỗ Thị Chinh 1976 "
16 75 Lê Thị Danh 1966 Văn phòng công chứng Tuệ Tĩnh
76 Nguyễn Thị Kim Thoa 1957 "
77 Trần Vũ Bình 1976 "
17 78 Nguyễn Thị Mai 1954 Văn phòng công chứng Hồng Hà
79 Nguyễn Trọng Cường 1974 "
80 Nguyễn Việt Phương 1975 "
81 Đặng Văn Quỳnh 1983 "
82 Phạm Thị Minh Hảo 1974 "
83 Nguyễn Hồng Hải 1972 "
84 Nguyễn Thanh Thúy 1987 "
18 85 Đặng Mạnh Tiến 1961 Phòng công chứng số 4
86 Võ Đình Nho 1962 "
87 Nguyễn Thị Kiều 1970 "
88 Tô Phương Hà 1978 "
89 Trần Hồng Thắng 1976 "
90 Lê Thị Thanh Nhã 1980 "
91 Nguyễn Thị Thanh Hương 1964 "
92 Nguyễn Quang Minh 1978 "
93 Phan Quốc Việt 1978 "
19 94 Đào Nguyên Khải 1973 Văn phòng công chứng Đào và đồng nghiệp
95 Bùi Văn Kiên 1980 "
96 Đoàn Thị Lý 1976 "
20 97 Lê Quốc Hùng 1953 Văn phòng công chứng Đông Đô
98 Nguyễn Văn Mích 1977 "
99 Đặng Hữu Anh 1987 "
100 Nguyễn Thị Thảo 1984 "
101 Tô Thị Ngọc Khuyên 1985 "
102 Ngô Hồng Tuấn 1963 "
21 103 Nguyễn Thị Thảo 1973 Văn phòng công chứng Hà Đông
104 Đặng Minh Tuyển  1976 "
105 Lương Thị Bích Huệ 1976 "
106 Bùi Xuân Thọ 1988 "
107 Hoàng Thúy Hiền 1975 "
108 Đàm Thị Thu Thảo 1989 "
109 Nguyễn Đức Tuấn 1977 "
22 110 Trần Văn Hải 1975 Văn phòng công chứng Thanh Xuân
111 Nguyễn Chính Hải 1973 "
112 Vũ Duy Linh 1984 "
113 Nguyễn Minh Huấn 1959 "
114 Đặng Thị Ngọc Anh 1986 "
23 115 Vũ Việt Hoàn 1972 Phòng công chứng số 3
116 Đặng Trung Kiên 1981 "
117 Nguyễn Thị Minh Tâm 1968 "
118 Huỳnh Phương Liên 1974 "
119 Nguyễn Thị Mai Lan 1977 "
120 Nguyễn Anh Sơn 1976 "
121 Đỗ Thu Lan 1975 "
122 Nguyễn Thị Thu Hường 1975 "
123 Đặng Thị Thùy Dương 1978 "
124 Lương Thị Quỳnh 1980 "
125 Đỗ Thị Vĩnh Hà 1981 "
126 Đỗ Phương Mai 1963 "
127 Nguyễn Thị Ngọc Tú 1975 "
128 Nguyễn Thùy Linh 1980 "
129 Phạm Thị Hoài 1979 "
24 130 Phạm Quang Hưng 1973 Văn phòng công chứng Việt
131 Đào Thị Thuận 1986 "
132 Phạm Thị Xuyến   "
133 Trần Văn Chỉnh 1970 "
25 134 Nguyễn Thu Hà 1978 Văn phòng công chứng Hà Nội
135 Nguyễn Kim Xuyên 1969 "
136 Đặng Thị Ngọc 1959 "
137 Trần Thị Hường 1988 "
26 138 Lê Mạnh Hùng 1971 Văn phòng công chứng Hà Thành
139 Nguyễn Hoài Thanh 1979 "
140 Bùi Yên Phong 1973 "
27 141 Nguyễn Việt Thắng 1979 Văn phòng công chứng Nguyễn Việt Thắng
142 Nguyễn Quang Phấn 1951 "
143 Nguyễn Văn Phong 1986 "
144 Đỗ Phương Mai 1963 "
28 145 Nguyễn Anh Khôi 1981 Văn phòng công chứng Kinh Đô
146 Phùng Tuấn Anh 1981 "
147 Nghiêm Thị Lan Anh 1977 "
148 Nguyễn Thị Thùy Dung 1984 "
29 149 Vi Thị Hồng Hạnh 1960 Văn phòng công chứng Cầu Giấy
150 Nguyễn Thị Duyên 1985 "
151 Tô Thị Thu Hương 1986 "
30 152 Đoàn Thị Lý 1964 Văn phòng công chứng A9
153 Phạm Văn Đắc 1984 "
154 Thiều Thị Liên   "
155 Đỗ Thị Hiếu Bình   "
156 Đặng Khánh Diệu Linh   "
31 157 Nguyễn Chí Hiếu 1983 Văn phòng công chứng Phùng Quân
158 Phùng Đình Quân 1986 "
159 Vũ Huy Thành 1987 "
160 Nguyễn Thị Hiền 1977 "
161 Trần Quốc Khánh 1971 "
162 Phạm Xuân Đào 1954 "
32 163 Trần Thị Thu Hằng 1979 Văn phòng công chứng Phan Xuân
164 Phan Thị Xuân 1952 "
165 Lâm Thị Bích 1954 "
166 Nguyễn Thị Việt Lê   "
167 Phan Thị Thúy Nga 1978 "
168 Trịnh Vũ Diễm Hằng 1977 "
169 Bùi Thị Thanh Tâm 1977 "
170 Vũ Thị Hoài Thương 1983 "
33 171 Tuấn Đạo Thanh 1972 Phòng công chứng số 1
172 Bùi Ngọc Tú 1977 "
173 Nguyễn Thị Thu Lan 1974 "
174 Chu Hồng Sơn 1966 "
175 Nguyễn Thị Thư 1978 "
176 Lê Thanh Phương 1976 "
177 Trần Phương Anh 1983 "
178 Nguyễn Duy Ninh 1977 "
179 Hoàng Xuân Trường 1977 "
180 Nguyễn Thị Thanh Hằng 1977 "
181 Đỗ Vân Giang 1977 "
182 Ngô Thị Thu Hòa 1978 "
183 Trần Thị Thu Thủy 1978 "
34 184 Trần Quang Minh 1975 Văn phòng công chứng Trần Quang Minh
185 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1977 "
186 Lê Kim Thanh 1979 "
35 187 Nguyễn Thanh Hùng 1961 Văn phòng công chứng Tràng An
188 Nguyễn Quỳnh Linh 1977 "
189 Bùi Thị Thu Bình 1978 "
36 190 Nguyễn Xuân Vinh 1977 Văn phòng công chứng Nguyễn Vinh
191 Phạm Thị Thanh Loan 1976 "
37 192 Phạm Hồng Hải 1958 Văn phòng công chứng Hai Bà Trưng
193 Đặng Ánh 1948 "
194 Phí Văn Hiếu 1971 "
195 Đào Thị Xuyến 1951 "
196 Nguyễn Thị Lý 1978 "
38 197 Nguyễn Xuân Bang 1965 Phòng công chứng số 6
198 Trần Thái Bình 1978 "
199 Lê Thị Hoài Anh 1971 "
200 Trần Thị Hồng Ngọc  1974 "
201 Lưu Thị Hải Yến 1977 "
202 Nguyễn Thị Oanh 1982 "
203 Hồ Tân Tuấn 1976 "
204 Nguyễn Thị Hồng Thuận 1976 "
39 205 Lê Thanh Quang 1967 Văn phòng công chứng Hoàng Mai
206 Bùi Quang Dần 1947 "
207 Vũ Huy Tuấn 1962 "
208 Vũ Thị Xuân Đào 1964 "
40 209 Đào Thúy Ngà 1966 Văn phòng công chứng Đào Ngà
210 Vũ Nam 1976 "
41 211 Tống Vũ Mai 1981 Văn phòng công chứng A18
212 Mai Trọng Đạo 1952 "
213 Lê Khánh Toàn 1978 "
214 Ngô Xuân Tú 1977 "
42 215 Phạm Quang Hiển 1971 Văn phòng công chứng Thủ Đô
216 Nguyễn Thị Bích Thảo 1986 "
43 217 Phan Thị Thủy 1956 Văn phòng công chứng Tây Hồ
218 Hoàng Minh Đức 1975 "
219 Vũ Thị Liên 1967 "
220 Trần Đức Hiếu 1984 "
  221 Nguyễn Văn Hùng 1966 "
44 222 Vũ Thị Kim Dung 1967 Văn phòng công chứng Vũ Dung
223 Nguyễn Thị Thu Hương 1955 "
45 224 Nguyễn Chí Thiện 1964 Phòng công chứng số 2
225 Đào Trang Linh  1972 "
226 Ngô Thị Thu Hà 1971 "
227 Hoàng Thị Thủy 1977 "
228 Phạm Hồng Vân 1978 "
229 Nguyễn Thị Thục Anh 1976 "
230 Trần Thị Thanh Hảo 1982 "
46 231 Nguyễn Địch Minh 1952 Văn phòng công chứng Long Biên
232 Đỗ Văn Thanh 1957 "
233 Phạm Thị Huyền Nhung 1976 "
47 234 Nguyễn Tuấn Thắng 1976 Văn phòng công chứng Hùng Vương
235 Trần Thị Hiền 1981 "
48 236 Nguyễn Thuận Tiến 1977 Văn phòng công chứng Việt Hưng
237 Phạm Tuấn Cường 1950 "
49 238 Vũ Đông 1968 Phòng công chứng số 7
239 Trần Hồng Hải 1967 "
240 Đặng Thị Thu Hằng 1974 "
241 Nguyễn Khánh Phương 1975 "
242 Hồ Thị Ánh Tuyết 1977 "
243 Trần Hồ Nguyên 1985 "
50 244 Nguyễn Văn Linh 1975 Văn phòng công chứng Miền Bắc
245 Dương Thị Túc 1958 "
  246 Phạm Minh Năng 1951 "
51 247 Bùi Hữu Dũng 1978 Văn phòng công chứng Bùi Hữu Dũng
248 Bùi Hữu Hùng 1943 "
52 249 Phạm Thị Thu Nga 1976 Văn phòng công chứng Nguyễn Thương
250 Nguyễn Xuân Thương 1986 "
251 Hoàng Thị Yến Oanh 1669 "
53 252 Cao Mạnh Cường 1978 Phòng công chứng số 5
253 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1979 "
254 Đoàn Hồng Ánh 1979 "
255 Tô Thị Thanh Huyền 1981 "
256 Nguyễn Thị Kim Chi 1981 "
257 Lê Thị Thanh 1985 "
54 258 Nguyễn Ngọc Bích 1946 Văn phòng công chứng An Cường
259 Nguyễn Thành Nhâm 1949 "
55 260 Nguyễn Thị Thơ 1977 Văn phòng công chứng Đông Anh
261 Ma Ly Na 1984 "
262 Đinh Thị Hồng Lựu 1982 "
263 Lê Thị Kim Yến 1988 "
56 264 Ngô Văn Cự 1947 Văn phòng công chứng Trung Tâm
265 Nguyễn Văn Tấn 1978 "
57 266 Nguyễn Thị Hoàn 1974 Văn phòng công chứng Hà Anh
267 Đào Duy Lượng 1955 "
268 Phạm Khương Duy 1984 "
58 269 Ngô Văn Liên 1952 Văn phòng công chứng An Thành Đạt
270 Nguyễn Thu Hương 1951 "
59 271 Phạm Minh Hải 1977 Văn phòng công chứng Mỹ Đình
272 Nguyễn Thị Liễu 1982 "
60 273 Nguyễn Hồng Quang 1974 Văn phòng công chứng Từ Liêm
274 Đinh Thị Mai Hương 1985 "
61 275 Hoàng Văn Hữu 1984 Văn phòng công chứng Gia Khánh
276 Nguyễn Thị Minh Hải 1977 "
277 Hoàng Giang Linh 1979 "
278 Phạm Thị Phương 1984 "
279 Nguyễn Chinh Thục 1985 "
280 Nguyễn Thị Vân Hồng 1988 "
281 Đàm Ngọc Thế 1987 "
62 282 Lương Thị Kim Anh 1960 Văn phòng công chứng Bắc Từ Liêm
283 Nguyễn Vàng Anh 1969 "
284 Nguyễn Thị Thu Hường 1984 "
285 Phạm Thị Thanh Hương 1985 "
286 Trần Thị Minh Hương 1963 "
287 Nguyễn Thị Làn   "
63 288 Trần Thượng Hiếu 1977 Văn phòng công chứng Trần Hiếu
289 Chu Bích Hợp 1978 "
290 Lê Thị Phương    "
64 291 Hà Đăng Tiến 1960 Phòng công chứng số 10
292 Nguyễn Thị Hằng Nga 1977 "
293 Phùng Kim Hùng 1979 "
65 294 Phùng Văn Đức 1966 Văn phòng công chứng Phùng Đức
295 Nguyễn Thị Thu Hằng 1970 "
66 296 Chu Thị Thu 1980 Văn phòng công chứng Thạch Thất
297 Bùi Thị Kim Oanh 1964 "
298 Nguyễn Thị Hương 1989 "
67 299 Nguyễn Văn Thu 1955 Văn phòng công chứng Trần Toản
300 Trần Văn Toản 1970 "
68 301 Nguyễn Anh Ngọc 1968 Văn phòng công chứng Quốc Dân
302 Chu Bá Hùng 1985 "
303 Nguyễn Ngọc Linh 1957 "
304 Hà Mạnh Hưng 1987 "
305 Trần Viết Thắng 1987 "
69 306 Trần Quang Thiều 1975 Văn phòng công chứng Toàn Tâm
307 Nguyễn Thị Thanh Ngữ 1980 "
70 308 Đàm Thị Hoàng Hà 1982 Văn phòng công chứng Quốc Oai
309 Trương Ngọc Tuấn 1980 "
310 Lê Văn Tiến 1975 "
71 311 Trần Văn Thanh 1950 Văn phòng công chứng Độc Lập
312 Lê Thị Huệ 1977 "
313 Trần Sơn 1978 "
314 Nguyễn Gia Tuyến 1958 "
315 Nguyễn Văn Tiết 1950 "
72 316 Nguyễn Đăng Chiến 1965 Văn phòng công chứng Bảo Minh
317 Phí Văn Hòa 1951 "
73 318 Trần Thiết 1954 Văn phòng công chứng Trần Thiết
319 Lê Văn Hùng 1980 "
74 320 Nguyễn Niên 1934 Văn phòng công chứng Nguyễn Niên
321 Trần Tiến Sâm 1975 "
75 322 Lê Đình Lợi 1972 Văn phòng công chứng Hưng Vượng
323 Nguyễn Thị Đô 1974 "
76 324 Nguyễn Mạnh Thắng 1974 Văn phòng công chứng Nguyễn Mạnh Thắng
77 325 Hà Thị Phương 1979 Văn phòng công chứng Dương Kiên
326 Trần Quang Sang 1959 "
327 Dương Chí Kiên 1984 "
78 328 Vũ Tiến Trí 1950 Văn phòng công chứng Vũ Tiến Trí
329 Nghiêm Thị Tấn 1952 "
330 Phạm Thị Lan 1988 "
79 331 Phạm Hữu Hùng 1974 Phòng công chứng số 9
332 Phạm Thị Dung 1983 "
333 Đỗ Ngọc Hòa 1981 "
334 Nguyễn Thị Soan 1976 "
80 335 Phạm Văn Thiện 1975  Văn phòng công chứng Phạm Thiện
336 Nguyễn Tiến Dũng 1976 "
81 337 Nguyễn Thị Chinh 1953 Văn phòng công chứng Gia Lâm
338 Dương Hồng Sơn 1976 "
339 Ngô Thị Thu Trang 1988 "
82 340 Nguyễn Văn Thỏa 1975 Văn phòng công chứng Bảo Khánh
341 Nguyễn Thị Hằng 1985 "
83 342 Trần Đức Nhuận 1969 Văn phòng công chứng An Khánh
343 Nguyễn Trọng Sâm 1964 "
344 Ngô Văn Thuận 1946 "
345 Phạm Thị Hà 1977 "
84 346 Mai Bạch Thị Hải Yến 1968 Vặn phòng công chứng Mai Yến
347 Chử Thị Mai Hương 1955 "
85 348 Trần Thị Mai Oanh 1980 Văn phòng công chứng Vĩnh Xuân
349 Trương Trung Quỳnh 1954 "
86 350 Vũ Thị Loan 1978 Văn phòng công chứng Quốc Thái
351 Nguyễn Ngọc Anh 1977 "
352 Nguyễn Hữu Tùng 1975 "
353 Nguyễn Công Thu 1975 "
87 354 Phương Văn Toàn 1962 Phòng công chứng số 8
355 Nguyễn Mạnh Hùng 1965 "
88 356 Nguyễn Thị Huyền 1957 Văn phòng công chứng Tiến Thịnh
357 Du Quốc Hùng 1952 "
358 Nguyễn Thị Hương    "
89 359 Chu Cảnh Hưng 1954 Văn phòng công chứng Chu Cảnh Hưng
360 Đoàn Ngà 1945 "
90 361 Lê Quang Trung 1974 Văn phòng công chứng Vũ Nhàn
362 Vũ Nhàn 1985 "
363 Nguyễn Ngọc Hùng 1956 "
91 364 Trịnh Trọng Trương 1985 Văn phòng công chứng Hà Tây
365 Kim Thị Nhẫn 1956 "
366 Nguyễn Văn Hội 1980 "
367 Phạm Thị Hoa Lệ Diễm 1984 "
92 368 Nguyễn Thị Hồng Thu  1980 Văn phòng công chứng Tây Đô
369 Nguyễn Phan Hào 1951 "
370 Cấn Thị Hồng Hà 1985 "
93 371 Nguyễn Văn Sớm 1970 Văn phòng công chứng Bình Minh
372 Nguyễn Văn Sáng 1966 "
373 Ngô Xuân Thường 1978 "
374 Vũ Đình Vân 1948 "
94 375 Nguyễn Văn Hoàn 1974 Văn phòng công chứng Bảo Việt
376 Khuất Thanh Tú 1982 "
377 Đồng Xuân Nghĩa 1984 "
378 Tăng Văn Tuấn 1985 "
95 379 Trần Hoàng Lân 1974 Văn phòng công chứng Trần Hoàng Lân
380 Nguyễn Tiến Thạnh 1951 "
381 Bùi Thị Thanh 1975 "
96 382 Nguyễn Như Dưỡng 1960 Văn phòng công chứng Nguyễn Như Dưỡng
383 Nguyễn Bá Thúy 1955 "
384 Nguyễn Thị Nhài 1955 "
97 385 Trần Văn Hưng 1954 Văn phòng công chứng Ứng Hòa
386 Nguyễn Tuyết Sơn 1957 "
98 387 Nguyễn Văn Hà 1962 Văn phòng công chứng Mỹ Đức
388 Trần Thị Huyền 1981 "
389 Lê Thị Dung 1958 "
99 390 Nguyễn Thị Thu Hồng 1964 Văn phòng công chứng Vượng Phát
391 Đào Đức Trường 1970 "
392 Trần Công Trục 1943 "
100 393 Phạm Đức Trường 1950 Văn phòng công chứng Phạm Đức Trường
394 Lê Văn Quý 1979 "
395 Đỗ Văn Mạnh 1978 "
101 396 Khúc Khải Hoàn 1948 Văn phòng công chứng Khúc Khải Hoàn
397 Dương Văn Tiu 1951 "
102 398 Lê Huy Anh 1973 Văn phòng công chứng An Viên
103 399 Nguyễn Hồng Luyện 1971 Văn phòng công chứng Nguyễn Luyện
400 Trần Văn Hán 1966 "
104 401 Đỗ Quốc Dũng 1967 Văn phòng công chứng Quốc Dũng và cộng sự
402 Kiều Thị Kim Chung 1963 "
403 Nguyễn Kim Hiếu 1973 "
105 404 Nguyễn Thị Trà Giang 1973 Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trà Giang
405 Nguyễn Thị Hương Quý 1985 "
406 Nguyễn Trọng Diệm   "
106 407 Phạm Trung Trực 1959 Văn phòng công chứng Phạm Trung Trực
408 Đỗ Đình Tấn  1986 "
107 409 Nguyễn Thị Thảo 1964 Văn phòng công chứng Nguyễn Thảo
410 Lê Thị Hằng 1986 "
411 Trần Nhật Tuấn 1979 "
412 Cao Thị Thu Huyền 1985 "
108 413 Phùng Văn Kiên 1975 Văn phòng công chứng Phùng Kiên
414 Nguyễn Thị Thủy 1960 "
415 Nguyễn Thị Tự 1985 "
109 416 Bùi Bảo Chi 1971 Văn phòng công chứng Bùi Bảo Chi
417 Nguyễn Kiên Trung   "
418  Trần Thị Trà My 1987 "
110 419 Đào Duy An 1976 Văn phòng công chứng Đào Duy An
  420 Dương Thị Hương 1979 "
111 421 Lê Thị Vinh Hoa 1975 Văn phòng công chứng Lê Vinh Hoa
422 Trương Tuấn Lương 1978  
423 Trần Viết Hoàng 1977 "
112 424 Đoàn Văn Hách 1979 Văn phòng công chứng Đoàn Hách
425 Nguyễn Bá Thắng 1951 "
426 Lê Thị Thanh Lâm 1975 "
427 Nguyễn Thị Hồng Huệ 1985 "
113 428 Nguyễn Đức Ninh 1977 Văn phòng công chứng Nguyễn Ninh
429 Nguyễn Văn Tấn 1971 "
430 Nguyễn Văn Thơ 1948 "
114 431 Nguyễn Quang Vinh 1972 Văn phòng công chứng Nguyễn Hồng Hạnh
432 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 1981 "
115 433 Lê Thị Thu Hòa 1980 Văn phòng công chứng Lê Hòa
434 Nguyễn Xuân Tùng 1982 "
435 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1958 "
436 Đỗ Thị Đào 1988 "
116 437 Nguyễn Thị Dương Liễu 1979 Văn phòng công chứng Nguyễn Liễu
438 Trịnh Đình Hiệp 1979 "
439 Hoàng Văn Tính 1951 "
117 440 Lê Thị Xuân 1967 Văn phòng công chứng Lê Xuân
441 Nguyễn Văn Anh 1972 "
442 Đặng Thị Thu Hòa 1985 "
443 Nghiêm Văn Nho 1956 "
444 Phạm Bá Tuyên 1945 "
118 445 Nguyễn Thị Bích Loan 1950 Văn phòng công chứng Nguyễn Sang
446 Nguyễn Thị Ngọc Sang 1987 "
447 Nguyễn Đăng Nhân 1951 "
119 448 Trương Thị Nga 1957 Văn phòng công chứng Trương Thị Nga
449 Lại Hồng Khánh 1950 "
120 450 Nguyễn Đức Toàn 1963 Văn phòng công chứng Nguyễn Toàn
451 Phan Thị Hường 1977 "
121 452 Trịnh Như Tố  1951 Văn phòng công chứng Trịnh Như Tố
453 Bùi Thị Tiền 1956 "
122 454 Bùi Hữu Phơn 1952 Văn phòng công chứng Bùi Phơn
455 Nguyễn Đình Bảo Lâm   "

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.