Refresh hình ảnh Thương hiệu 1
Banner 2

       Hội công chứng viên thành phố Hà Nội ( sau đây gọi tắt là Hội CCV) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các công chứng viên đang hành nghề công chứng tại thành phố Hà Nội, được thành lập và hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công chứng viên là hội viên của Hội, duy trì sự ổn định, phát triển hoạt động công chứng tại thành phố Hà Nội; xây dựng các giá trị chuẩn mực của công chứng Thủ đô, phát triển đội ngũ công chứng viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn giỏi, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng nhu cầu công chứng của xã hội và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội, thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam.

      Đến nay, thành phố Hà Nội là tỉnh có lượng hàng đầu trên cả nước với 122 Tổ chức Hành nghề Công chứng với 475 Công chứng viên, hơn nữa nằm trên địa bàn là thủ đô của cả nước nên việc thực hiện nhiệm vụ và thực hiện chức năng công việc của mỗi Hội viên cũng như Ban chấp hành Hội CCV đòi hỏi chuẩn chỉnh hơn. Hội công chứng viên thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ) mở tại Ngân hàng; hoạt động theo Nội quy, Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Luật Công chứng và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin Hội CCV:

- Tên tiếng Việt : Hội công chứng viên thành phố Hà Nội; Tên giao dịch quốc tế : Hanoi Notary Association; Tên viết tắt : HANA

- Trụ sở Hội đặt tại: Số 310 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Chủ tịch: Ông Tuấn Đạo Thanh

 

Thông báo mới

  • 122 đơn vị công chứng TP. Hà Nội
  • Phải 2
  • Phải 3

Video hoạt động

Đối tác quảng cáo

  • Phai 2 1
  • Đại hội Hiệp hội Công chứng Việt Nam

Thống kê truy nhập

024.39780569
THƯ CẢM ƠN!

Chủ tịch và Ban chấp hành Hội Công chứng viên Hà Nội có Văn bản cám ơn Tổ chức, cá nhân theo Danh sách kèm đã tham gia đợt từ thiện từ 26-30/10/2020!

DANH SÁCH TC,CN THÀNH VIÊN HỘI CCV HÀ NỘI ỦNG HỘ QUỸ VAC-XIN PHÒNG CHỐNG COVID-19

Số tiền ủng hộ Quỹ Vac-xin Covid-19 của MTTQ Việt Nam và Hiệp hội CCV Việt Nam đến 21/9/2021 là 144,100,000 vnđ.